Služby zařazené do projektu


Azylové domy


Sociálně terapeutické dílny


Domy na půl cesty


Intervenční centra


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)