BILICULUM, z.ú.

Identifikátor: 4237600
Sídlo: Růžová 561/1, 692 01 Mikulov
IČ: 26641046

Provozní doba služby:
7:00 – 16:00 (ambulantní forma)
7:00 – 16:30 (terénní forma)

V jiný čas je možné službu využít dle individuální domluvy s vedoucím sociální služby.

Statutární osoba organizace: Petr Malásek
Kontaktní osoba: Bc. Petra Bělohlávková
Telefon: 778 489 811
Email: info@biliculum.cz
Webové stránky: www.biliculum.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Cílovou skupinu tvoří děti a mladí lidé s lehkým, středním, těžkým až hlubokým stupněm mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení a s poruchou autistického spektra ve věku od 3 do 35 let.

Popis sociální služby:

Službu poskytujeme ambulantní a terénní formou. Chceme pomoci rodinám s hendikepovanými dětmi a mladými dospělými, aby mohli žít plnohodnotným životem. Pomáháme navazovat přátelské vztahy, předávání zkušeností a bráníme sociálnímu vyloučení rodin ze společnosti.

Další informace pro uživatele:

Poskytujeme poradenskou i morální podporou zkvalitňujeme životy rodin zasažených nemocí dítěte nebo mladého dospělého člena domácnosti. Zaměřujeme se na aktivizační činnosti všech členů rodiny, doprovody do zařízení k lékaři a jiné.