Diecézní charita Brno – Centrum „PRO“ Boskovice

Identifikátor: 9685721
Sídlo organizace: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
IČ: 44990260

Sídlo služby: U Lázní 1734, 680 01 Boskovice

Provozní doba služby:

Terénní forma poskytování:
Po: 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
Út: 7:30 – 11:30, 12:30 – 15:30
St: 7:30 – 11:30, 12:30 – 15:30
Čt: 7:30 – 11:30, 12:30 – 14:00
Pá: 7:30 – 11:30

Ambulantní forma poskytování:
Pá: 7:30 – 11:30

Statutární osoba organizace: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, ředitel Diecézní charity Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Doležalová
Telefon: 604 920 456
Email: sas.boskovice@blansko.charita.cz
Webové stránky: www.blansko.charita.cz/rodina/proboskovice/sas/

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

  • Nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, zpravidla nízkopříjmové a závislé na sociálních dávkách, ve kterých žijí
  • děti kojeneckého věku
  • děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • oběti domácího násilí (členové rodiny)
  • osoby v krizi (rodiny s dětmi)
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (rodiny s dětmi)

Popis sociální služby:

Posláním Centra “PRO“ Boskovice – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – je návrat rodin s dětmi do běžného života, předcházení kriminality dětí a mládeže na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Podporujeme a pomáháme rodičům ve zvládání obtížných životních situací. Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti.

Cílem služby je minimalizace rizik souvisejících se způsobem života rodičů a jejich dětí a rozvoj kompetencí pro samostatný život.