IQ Roma servis

Identifikátor: 7557383
Sídlo: Vranovská 846/45, 614 00 Brno
IČ: 65341511

Provozní doba služby: pondělí až čtvrtek 8:00 – 16:30, v pátek dle domluvy

Statutární osoba organizace: Petr Máčal
Kontaktní osoba: Denisa Sedláčková
Telefon: 733 127 470
Email: denisa.sedlackova@iqrs.cz
Webové stránky: www.iqrs.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi mohou využívat rodiny s dětmi, převážně romského původu, které jsou ohroženy sociálně nepříznivou situací, kterou neumí nebo nemohou řešit sami.

Popis sociální služby:

Sociální služba je poskytována ambulantně v zázemí organizace nebo terénně, v domácnostech klientů, při jednání na úřadech a doprovodech klientů. Zaměřujeme se na témata spojená s péčí o děti a zapojujeme do spolupráce další odborníky (OSPOD, školy a školky, dětské lékaře apod.)

Další informace pro uživatele:

Služba nabízí uživatelům podporu sociálního pracovníka/case managera, který rodinu v případě potřeby síťuje s dalšími odborníky a koordinuje spolupráci těchto odborníků. V zázemí organizace pracujeme s dětmi a jejich rodiči v předškolním klubu na získání předškolních kompetencí. Do spolupráce můžeme zapojit i rodinnou asistentku, terapeutku a právníka, kteří spolupracují s klíčovým pracovníkem na podpoře rodiny, zejména na navýšení rodičovských kompetencí.