Sdružení FILIA, z.s.

Sídlo: Kamenná čtvrť 111, 639 00 Brno
IČ: 60554533
WWW: http://www.sdruzenifilia.cz/
E-mail: sdruzenifilia@ok.cz

Místo poskytované služby:
Sociálně terapeutická dílna Kamenka
Staré náměstí 225/27a
Brno Přízřenice 619 00

Kamenná čtvrť 35,
639 00 Brno

Provoz: Po – Pá: 8:30 – 15:00 hod.

Statutární zástupce organizace:
Miluše Nechvátalová

Kontaktní osoba:
Miluše Nechvátalová, 543 233 459


Cílová skupina – pro koho je služba určena?

lidem s kombinovaným postižením (primárně psychiatrickým, sekundárně lehkým mentálním, tělesným, smyslovým a interním postižením)
lidem s nekombinovaným postižením (v případě dostatečné kapacity)

Popis služby:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • příprava na otevřený trh práce