SPONDEA, o.p.s.

Identifikátor: 6524140
Sídlo: Sýpka 1351/25, 613 00 Brno
IČ: 25346342

Provozní doba služby:
po – čt 8:00 – 18:00
pá – 8:00 – 16:00

Statutární osoba organizace: Mgr. Jana Levová
Kontaktní osoba: Bc. Petra Dolečková, DiS.
Telefon: 541 235 511, 608 118 088
Email: krizovapomoc@spondea.cz
Webové stránky: www.spondea.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Cílovou skupinou sociální služby SAS jsou rodiny s dětmi do 18 let, které se ocitly v obtížném životním období (vztahové krize v rodině, rozvodové nebo po-rozvodové situace, komunikační problémy mezi rodiči a dětmi, nefunkční či rozdílné styly výchovy, mezigenerační konflikty, apod.) Prostřednictvím poradenství, doprovázení a podpory celého rodinného systému pomáháme porozumět potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Dosah služby – Brno a JMK.

Popis sociální služby:

Pracujeme v zájmu dítěte, zároveň zodpovědnost za rozhodování o nezletilých dětech zůstává na straně rodičů. Proto podobu a rozsah péče nastavujeme primárně s oběma rodiči i jejich dětmi. Klientům se věnují sociální pracovníci, v indikovaných případech psychologové, a to převážně ambulantně (osobní, telefonické a emailové intervence). Pro klienty v přetrvávajících rozvodových konfliktech realizujeme program „Dítě v centru zájmu“, který je založen na sebezkušenosti a edukaci. Cílem tohoto programu je snížení konfliktu mezi rodiči a tím následné snížení zátěže na nezletilé děti. Každá situace v rodině je individuální, proto služby vždy nastavujeme klientům „na míru“.

Zajímavé informace pro uživatele:

Při práci se zaměřujeme na rodinu jako systém, v jehož rámci se jednotliví členové navzájem ovlivňují. Zajímáme se o klientovo rodinné zázemí, o vztahy v rodině a podporujeme rodiče a děti v konstruktivní komunikaci a řešení konfliktních situací, které v interakci vznikají. Vytváříme prostor, ve kterém mohou děti sdělovat rodičům své potřeby.  Cílem spolupráce je, aby se rodiny s dětmi lépe vyrovnávaly se změnami a obtížnými životními situacemi, aby rodiče lépe porozuměli potřebám svých dětí i sobě navzájem a poskytli dětem bezpečné prostředí pro rozvoj.