Magdalenium z.s.

Sídlo: Bratislavská 31, 602 00 Brno
IČ: 65351932
WWW: www.magdalenium.cz

Provoz: nepřetržitě

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Kristína Brtníková

Kontaktní osoba:
Bc. Lenka Hýbnerová
Tel.: 776 718 459
E-mail: magdalenium2@centrum.cz


Popis sociální služby:

Posláním specializovaných azylových domů Magdalenium je zajistit obětem domácího násilí bezpečné ubytování. Poskytnout prvotní stabilizaci oběti,  ošetření a naplnění základních potřeb. Postupně řešíme negativní dopady domácího násilí ať psychické, fyzické či ekonomické. K dispozici je bezplatné poradenství sociální, právní a psychologická pomoc. Mezi další služby patří doprovody k soudu, policii i jiné instituce. Oběť podporujeme k návratu do pracovního procesu, pomáháme s řešením následného bydlení. Pomoc poskytujeme i dětem, které násilí byly přítomny. Služba je koncipována tak, aby pomohla oběti vyřešit její obtížnou životní situaci.

Cílová skupina:

Služba je určena pro oběti domácího násilí, tj. pro ženy bezdětné i s dětmi.

Obětem domácího násilí pomáháme bezpečně zvládnout krizovou situaci a eliminovat rizika. Pomůžeme pochopit problematiku domácího násilí a následků z něj plynoucích. Oběť si navolí postup, jak chce při řešení své situace postupovat. Můžeme pomoci ve spolupráci s OSPODy v případě nezletilých dětí.