Konference a informační setkání 2019

Vážení a milí poskytovatelé sociálních služeb,

dovolujeme si vás pozvat na konferenci a informační setkání v rámci individuálních projektů „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, „Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, které se uskuteční 18. a 19. listopadu 2019 v prostorech hotelu AMANDE Hustopeče, na adrese Husova 8, 693 01 Hustopeče.

Závazné přihlášení je možné do 4. listopadu 2019.
Přihlášení je možné zde:
https://forms.gle/KGM4KU5TzrVHHqwU6

Již tradičně se obracíme s prosbou o krátkou prezentaci na ty z vás, kteří ve své praxi využívají inovativní metody nebo se chtějí v rámci krátké prezentace podělit s ostatními se zajímavými kazuistikami. Prezentace by probíhala 18. listopadu 2019 v rámci odpoledního bloku 14.00 – 16.00 hod. Délka prezentace je maximálně 15 minut.

Poplatek za účast na konferenci je 500,- Kč.*
(*S ohledem na hospodárnost nákladů a zkušeností z loňské konference se poskytovatelé budou částečně podílet na nákladech konference ve výši 500,- Kč na osobu. Uhrazením poplatku, budeme považovat osobu/osoby za závazně přihlášené. V případě neúčasti se úhrada nevrací. Pokud přihlášená osoba/osoby nebudou moci přijet, lze za sebe najít náhradníka z dané sociální služby. Vstupné na konferenci je možné nárokovat jako způsobilý náklad v rámci individuálního projektu – cestovného na konferenci.)

Pozvánka na konferenci v Hustopečích