Diecézní charita Brno – Azylový dům Břeclav

Sídlo: U Sýpek 3, 690 03 Břeclav
IČ: 44990260
WWW: www.breclav.charita.cz

Místo poskytované služby:
Azylový dům Břeclav
U Sýpek 3097/3, 690 03 Břeclav

Provoz: Služba je poskytována nepřetržitě. Příjem nových uživatelů probíhá zpravidla v pracovní dny, od 8:00 do 14:00. Po telefonické domluvě se sociální pracovnicí je možný nástup i v jiném termínu.[/box]

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Bc. Veronika Heklová, tel.: 737 278 272
E-mail: veronika.heklova@caritas.cz


Popis sociální služby:

Posláním Azylového domu Břeclav je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

Nabídka služeb:

a. poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok, 

  • umožnění celkové hygieny těla,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

b. poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou, 

c. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí vyplývajících z osobních cílů uživatele,

  • pomoc při zajišťování osobních dokladů,
  • pomoc při vyplňování žádostí,
  • pomoc při hledání zaměstnání, získání a udržení pracovních návyků,
  • pomoc při hledání bydlení,
  • pomoc při hospodaření s penězi,
  • pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, léčebnými a jinými zařízeními,
  • pomoc při řešení dluhů,
  • pomoc nebo vytvoření podmínek pro obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

Cílem služby je návrat uživatele/uživatelky do běžného způsobu života prostřednictvím služeb, které nabízíme. Běžným způsobem života je myšleno vlastní bydlení.

Cílová skupina:

Pro osoby bez přístřeší – muži a ženy starší 18 let. Služba není určena lidem, kteří jsou nesoběstační v oblast hygieny, stravování, komunikace a lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík – není bezbariérový přístup.