Spondea, o.p.s.

Sídlo: Sýpka 1351/25, 613 00 Brno
IČ: 25346342
WWW: www.spondea.cz

Místo poskytované služby:
Intervenční centrum
Sýpka 25, 613 00 Brno-město
telefon: 608 118 088, 541 235 511
e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

Provozní doba (doporučujeme předchozí objednání):
po-st 8:00–18:00
čt 8:00–16:00
pá 8:00–18:00

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Jana Levová – ředitelka organizace

Kontaktní osoba:
Michaela Kršíková – vedoucí intervenčního centra
e-mail: krsikova@spondea.cz


Cílová skupina:

Osoby bez rozdílu věku a pohlaví, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí. Jsou to osoby ohrožené, nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí ve všech stádiích, dále osoby jim blízké, nebo svědci domácího násilí. Cílovou skupinou nejsou násilné osoby.

Popis služby:

Posláním Intervenčního centra Spondea je poskytování odborné pomoci a podpory ambulantní, terénní i pobytovou formou osobám ohroženým domácím násilím či osobám blízkým.

Intervenční centrum Spondea dále organizuje spolupráci institucí a odborníků řešících problematiku domácího násilí v Jihomoravském kraji a zajišťuje informovanost mezi jednotlivými intervenčními centry ostatních krajů.

V rámci služby poskytuje psychologickou pomoc, sociálně terapeutickou péči, pobyty na krizovém lůžku, poradenství v oblasti trestněprávní, sociálně-právní a organizační, pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů. Při obstarávání osobních záležitostí klientů, zprostředkovává kontakt s jiným odborným pracovištěm. V případě oprávněné potřeby poskytuje službu v místě bydliště klienta.

Další možné služby jsou doprovod na úřady, na policii, k lékaři, k přestupkové komisi, sjednání policejního výslechu v prostorách zařízení. Služba je poskytována bezplatně, není potřeba doporučení z jiné instituce.