Krok Kyjov, z.ú

Identifikátor: 2339531
Sídlo: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
IČ: 68684312

Provozní doba služby:
Út – Pá: 8.00 – 15.30

Poslední konzultace je 30 minut před koncem provozní doby. Jiné dny a hodiny dle individuální domluvy (př. liché soboty 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00).

Statutární osoba organizace: Mgr. Hana Čamlíková
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Chovancová
Telefon: 518324557, 739084422
Email: agentura@oskrok.cz
Webové stránky: www.oskrok.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

  • děti a mládež ve věku 6-26 let
  • rodiny, které chtějí poradit v nejrůznějších záležitostech
  • rodiče, kteří jsou znevýhodněni při péči o dítě (např. z důvodu handicapu….)
  • rodiny v agendě SPOD
  • rodiny, ze kterých byly děti odebrány a které usilují o jejich návrat
  • rodiče potýkající se s problémy při výchově dětí či přípravě na vyučování

Popis sociální služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřené na práci v rodinách, kde je zdravý vývoj dítěte ohrožen nepříznivou situací rodiny, kterou rodiče nedokáží sami řešit. Jedná se o pomoc: podporou a nácvikem rodičovského chování, při vedení hospodaření a udržování domácnosti, s přípravou dětí do školy, řešením vzájemných vztahů v rodině, týkající se rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů, aktivizací rodiny individuální či skupinovou formou, nácvikem sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách a zařízeních pro výkon ústavní výchovy, emocionální podporou, doprovázením v nejrůznějších životních situacích, při kontaktu dětí s rodiči či jinými rodinnými příslušníky formou asistovaných kontaktů, pomoc při komunikaci v konfliktních situacích formou mediovaných rozhovorů.

Zajímavé informace pro uživatele:

Po domluvě možnost využití návazných služeb – terapeutická práce v rodinné poradně na objednání.