RATOLEST BRNO, z.s.

Identifikátor: 1175929
Sídlo: Tř. Kpt. Jaroše 7b, Brno, 602 00
IČ:  653 48 893

Provozní doba služby:

Provozní doba ambulantní formy poskytování:
čtvrtek: 9:00 – 12:00

Provozní doba terénní formy poskytování:
pondělí: 9:00 – 18:00 – dle předchozí dohody s rodinou
úterý: 9:00 – 18:00 – dle předchozí dohody s rodinou
středa: 9:00 – 18:00 – dle předchozí dohody s rodinou
čtvrtek: 9:00 – 18:00 – dle předchozí dohody s rodinou
pátek: 9:00 – 18:00 – dle předchozí dohody s rodinou

Statutární osoba organizace: Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Gheza
Telefon:  +420 773 826 839
Email: cor@ratolest.cz
Webové stránky: www.ratolest.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Služba je určena pro rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo. Jedná se o rodiny z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Popis sociální služby:

Poskytujeme:

 • poradenství (bytová, finanční situace, vzdělávání, zdravotní péče, rozvoj dítěte, navazování a udržování sociálních kontaktů),
 • doprovod při jednání s institucemi, úřady atd.,
 • nácvik zvládání konkrétních dovedností,
 • nácvik chování v konkrétních situacích,
 • trénink orientace v listinných dokumentech,
 • spolupráci s odborníky (nejčastěji OSPOD, psychologové, pedagogičtí pracovníci), kteří jsou nebo mohou být zapojeni do práce s rodinou,
 • pomoc při zvládání krizové situace v rodině,
 • kontaktování či doprovod do návazných služeb,
 • rozvojové aktivity pro rodiny.

Cílem služby je rodina, která samostatně zvládá řešit každodenní životní situace a vytváří takové podmínky, díky kterým děti mohou vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

Forma poskytování: terénní i ambulantní

Zajímavé informace pro uživatele:

Uživatelům služby nabízíme

 • Rovný přístup
 • Dobrovolnost
 • Podpora vlastní aktivity
 • Důvěrnost

Jsme zkušenou sociální službou s odborným personálem kvalifikovaných sociálních pracovnic. Ročně v programu pracujeme s více než 35 rodinami a poskytneme 3000 hodin klientské práce.