Sdružení Petrov, z.s.

Identifikátor: SASRD 9908934
Sídlo: Petrov 5, 602 00 Brno – zřizovatel
IČ: 48515221

Místo poskytování sociální služby: Lazaretní 1, 615 00 Brno

Provozní doba služby:

SASRD:
Ambulantní forma: út-pá 8 – 12 hod
Terénní forma: út, čt, pá 13-16,30 a dle potřeby po domluvě i v jinou dobu

Statutární osoba organizace: Mgr. Roman Kubín
Kontaktní osoba: Bc. Blanka Prokopová, DiS.
Telefon: 739 139 847
Email: prokopova.ddz@email.cz
Webové stránky: www.sdruzenipetrov.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Rodiny, které se potýkají s nepříznivou životní situací, žijí ve vyloučené lokalitě města Brna (vzhledem ke skladbě obyvatelstva se jedná zejména o rodiny romské) a alespoň jedno dítě je ve věku 1-6 let.

Popis sociální služby:

SAS: Posláním DDZ-ASABEN je všestranně spolupracovat s rodinami, které se potýkají s nepříznivou životní situací, žijí ve vyloučené lokalitě města Brna (vzhledem ke skladbě obyvatelstva se jedná zejména o rodiny romské) a alespoň jedno dítě je ve věku 1-6 a podpořit tak jejich začlenění do majoritní společnosti a jejich samostatnost. Nabízíme pomoc a podporu rodinám v péči o děti, podporu při zvládání výchovy dětí, podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, podporu a nácvik edukace dětí. Zprostředkováváme navazující služby, doprovázení do různých veřejných nebo jiných institucí – škola, školské zařízení, zaměstnání, lékař, volnočasové aktivity, orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby. Nabízíme sociálně terapeutické činnosti – poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života, podpora výměny zkušeností, poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v oblasti vzdělávání.

Ambulantní forma služby: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (internet, telefon – nabídky práce, řešení bydlení, komunikace s úřady, dluhové poradenství atd.), pomoc a podpora při zvládání obtížných výchovných, zdravotních, životních situací – sociálně-terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Vytváření a zajištění podmínek pro osvojování si základních sociálních, hygienických a pracovních návyků u dětí ve věku 1-6 let na základě jejich individuálních cílů a potřeb v rámci dopoledního klubu DDZ-Asaben a zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím.

Dopad, přínos: zvýšení rodičovských kompetencí, samostatnost rodiny, větší orientovanost rodičů ve vzdělávacím systému, větší motivace ke změně životního stylu.