Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín

Identifikátor: 9475397
Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
IČ: 44990260

Provozní doba služby:

Služba je poskytována formou ambulantní (kancelář, prostory služby) i terénní (v přirozeném prostředí uživatelů, příp. při doprovodech na jednání se školou, na úřady, k lékařům, atd.). Provozní doba služby vychází z potřeb rodin, schůzky jsou sjednávány na základě dohody. Ambulantní forma služby není určena osobám, které potřebují bezbariérový vstup. Tyto osoby mohou využít terénní formu služby.

Terénní:
pondělí: 7.30 – 16.00 hodin
úterý: 7.30 – 16.00 hodin
středa: 7.30 – 16.00 hodin
čtvrtek: 7.30 – 16.00 hodin
pátek: 7.30 – 14.30 hodin

Ambulantní:
úterý: 10.00 – 15.00 hodin

Statutární osoba organizace: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
Kontaktní osoba: Ivona Kadlčíková, DiS.
Telefon: 739 389 236
Email: sasrodiny@hodonin.charita.cz
Webové stránky: http://www.hodonin.charita.cz

Pro koho tu jsme?

 • pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí změnit ve spolupráci
  s naší službou
 • pro rodiny, kde rodiče potřebují podporu při péči o domácnost
 • pro rodiny, kde rodiče dlouhodobě řeší problémy s výchovou dětí či přípravou dětí na vyučování
 • pro rodiny, které řeší potíže s financemi, bydlením, vyřizováním osobních záležitostí
 • rodinou rozumíme: rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti od 0 do 26 let
 • služby poskytneme rodinám z Hodonína a okolí cca 15 km
 • ambulantní forma služby není učena osobám, kteří potřebují bezbariérový vstup – tyto osoby mohou využít terénní formu služby
 • služba nemá k dispozici tlumočníka do cizích jazyků, ani do znakové řeči – z tohoto důvodu nemůžeme služby poskytnout osobám, které tlumočníka k dorozumění potřebují.

Popis sociální služby:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podat pomocnou ruku rodinám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, v jejímž důsledku existuje riziko ohrožení vývoje dětí a kde rodiče nedokáží sami bez pomoci situaci překonat. Jednotlivé členy rodiny vedeme k aktivnímu zapojení do jejího řešení s ohledem
na jejich možnosti. Záměrem služby je, aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.

Služba poskytuje:

 • podporu rodičům v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě (např.: úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, zvýšení výchovných a rodičovských kompetencí, podpora v předškolní a školní přípravě, aktivizace k smysluplným volnočasovým činnostem a jiné).
 • podporu rodičům a zvyšování jejich kompetencí ve schopnostech pečovat
 • chod domácnosti
 • podporu rodičům v hospodaření s financemi
 • možnost doprovodů rodičům na jednání se školou, úřady, k lékařům, apod.

Další informace pro uživatele:

Cílem spolupráce služby s uživateli je jejich samostatnost v/ve:

 • výchově a dobré péči o děti v rodině s ohledem na věk dětí a jejich přirozený vývoj
 • zvládání péče o domácnost
 • zvládnutí hospodaření s penězi
 • zvládnutí jednání se školou, úřady a ostatními institucemi