Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

Identifikátor: 5366707
Sídlo: třída Palackého 67/7, 697 01 Kyjov
IČ: 61392979

Provozní doba služby:
Ambulance
Úterý: 9:00 – 12:00
Pátek: 8:00 – 15:00

Terén
Pondělí: 8:00 – 16:00
Úterý: 14:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 16:00
Čtvrtek: 9:00 – 17:00

Sobota, neděle: individuálně, dle předchozí domluvy

Statutární osoba organizace: PhDr. Jana Trnečková
Kontaktní osoba: Kristina Lopraisová, DiS.
Telefon: 777 472 817
Email: sasrd@css-kyjov.cz
Webové stránky: www.css-kyjov.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

  • rodiny s dětmi

Komu poskytujeme službu:

  • rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte – do 18 let (studující do 26 let)
  • matkám, otcům nebo osobám, které mají dítě svěřené do vlastní péče,
  • těhotným ženám se sníženou dovedností postarat se o sebe a o své nastávající dítě,
  • rodinám, ze kterých byly děti odebrány a které chtějí usilovat o jejich návrat,
  • dětem a mládeži ze sociálně problematického prostředí.

Popis sociální služby:

Posláním naší služby je pomoc rodinám s dětmi žijícími na Kyjovsku tam, kde nezvládají péči o svou rodinu. Nedostatečnosti se mohou projevovat v oblasti výchovy a starosti o děti, hospodaření s finančními prostředky a zaměstnanosti, zajištění bydlení, vedení domácnosti, vyřizování záležitostí členů rodiny.

Cílem služby je, aby rodina zvládala:

  • péči o děti s ohledem na věk a jejich přirozený vývoj
  • péči o domácnost
  • hospodaření s penězi
  • samostatně jednat se školou, úřady a ostatními institucemi při obstarávání osobních záležitostí

Zajímavé informace pro uživatele:

Naše služba pomáhá a podporuje rodiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Pracujeme s rodinou na řešení různých problémů. Ať už v oblasti finančního hospodaření, přípravy dětí do školy, péče o domácnost, pomáháme rodičům při hledání a nalézání práce či bydlení. Poskytujeme také služby právničky, kterou mohou naši uživatelé využívat bezplatně. Součástí naší služby je i psycholog, který zajištuje skupinové intervence, ale také individuální konzultace, které mohou uživatelé využít.