PIAFA Vyškov, z. ú.

Identifikátor: 3103456
Sídlo: Žerotínova727/ 2, 682 01 Vyškov 1
IČ: 49408500

Provozní doba služby:
Úřední hodiny: Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Ambulantní služba: Po, St 8:00 – 17:30, Út, Čt 8:30 – 12:00
Terénní služba: Po 9:00 – 12:00, Út a Čt 8:00 – 9:00 a 13:00 – 17:00
Terénní svozová služba: Po – Pá (období školního roku) 6:30 – 8:30 a 13:00 – 15:30

Statutární osoba organizace: Jana Podrápská, ředitelka, statutární zástupce
Kontaktní osoba: Bc. Iva Novotná, DiS.
Telefon: +420 739 903 732
Email: socialnipracovnik@piafa.cz
Webové stránky: www.piafa.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Sociální služba je určena rodinám s dětmi do 18 let z Vyškova a okolí (území okresu Vyškov), ambulantní služba je určena také rodinám z Jihomoravského a okolních krajů, které se nachází v obtížné životní situaci, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat.

Popis sociální služby:

Posláním služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytnout podporu a pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci nebo jsou touto situací ohroženy. Touto službou chceme přispět k optimálnímu fungování dané rodiny.

Sociální službu poskytujeme ambulantní a terénní formou, kdy ambulantní formou řešíme  převážně základní sociální poradenství a sociálně terapeutické činnosti a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti na podporu a rozvoj schopností a dovedností a terénní formou řešíme doprovázení ( také s využitím terénní svozové služby) a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podporu školní přípravy, nácviky rodičovských a pracovních dovedností, pomoc s vedením domácnosti, řešení tíživé sociální či krizové situace ( bydlení, zajištění základních potřeb, finance)

S čím vám služba může pomoci:

  • s posilováním rodinných vztahů, s nácvikem rodičovských dovedností
  • s rozvojem předškolních dovedností dětí, s přípravou dětí do školy
  • se zvládáním krizové situace v rodině
  • s rozvojem dětí se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami, poruchami učení a chování, komunikačními problémy, zdravotním či jiným handicapem
  • se zvládáním každodenní péče o děti a rodinu, s vedením domácnosti, hospodařením s finančními prostředky
  • s dopravou dětí a mládeže do vzdělávacích a výchovných zařízení prostřednictvím sociálního auta
  • se smysluplným využitím volného času
  • se  senzomotorickým rozvojem dětí s postižením či opožděným vývojem