SOS dětské vesničky, z. s.

Identifikátor: 4053592
Sídlo organizace: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice
IČ: 00407933

Místo poskytované služby:
Kancelář v Kuřimi: Nám. 1. května 63/20, 664 34 Kuřim
Kancelář v Oslavanech: Náměstí 13. prosince 1182/17, 664 12 Oslavany, Brno – venkov

Provozní doba služby:
AMBULANTNÍ SLUŽBA – PORADENSTVÍ
pobočka Oslavany: úterý 8:00 – 11:00
pobočka Kuřim: úterý 10:00 – 12:00

Provozní doba ambulantní služby se vztahuje k oběma pobočkám.

Ambulantní forma služby může být poskytována po předchozí domluvě se sociální pracovnicí na obou pobočkách v časovém rozmezí pondělí – pátek: 7:00 – 19:00.

TERÉNNÍ SLUŽBA:
Pondělí – pátek: 7:00 – 19:00

Statutární osoba organizace: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Email služby: sos.kompas.brno@sos-vesnicky.cz 

Lucie Prechtl – vedoucí služby, +420 778 086 598, lucie.prechtl@sos-vesnicky.cz
Jitka Straková – specialista pro granty a dotace, +420 770 146 966, jitka.strakova@sos-vesnicky.cz

Webové stránky: www.sos-vesnicky.cz

Popis sociální služby:

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci nedokáže překonat.

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité či materiální situaci, do té míry, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme

Služba je poskytována sociálními pracovnicemi:

 • terénní formou v přirozeném prostředí rodin ve vybraných mikroregionech Brna – venkov (Ivančicko, Rosicko, Kuřimsko)
 • ambulantní formou v prostorách poskytovatele:

  Pobočka Kuřim: Nám. 1. května 63/20, 664 34 Kuřim

  Pobočka Oslavany: Náměstí 13. prosince 1182/17, 664 12 Oslavany, Brno – venkov

  Po domluvě lze službu poskytovat i na jiných pracovištích (např. orgány sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, výchovně-vzdělávací a volnočasové instituce), případně na jiném místě dle dohody mezi sociální pracovnicí a rodinou.

Komu pomáháme

 • rodinám s dětmi (do 26 let věku dítěte v případě, že se jedná o nezaopatřené dítě dle zákona o státní sociální podpoře), které se ocitly v nepříznivé sociální nebo ekonomické situaci a nejsou schopny ji vlastními silami zvládnout.

Patří sem:

 • biologičtí rodiče (jeden či oba dle charakteru spolupráce),
 • děti,
 • ostatní osoby pečující o dítě,
 • osoby, které jsou v kontaktu s dítětem na základě žádosti či rozhodnutí soudu (prarodiče nebo další příbuzní či blízké osoby dítěte, žadatelé o NRP, pěstouni, apod.),
 • ostatní děti v rodině, partner rodiče či pečující osoby, prarodiče dětí apod.

Jaké činnosti poskytujeme

 • Základní stabilizace rodiny
 • Podpora při zajištění identifikačních a jiných osobních dokladů
 • Podpora v oblasti vzdělávání, přípravy na zařazení se na trh práce
 • Podpora zařazení se a udržení se na trhu práce
 • Podpora hospodaření s finančními prostředky, pomoc při zajištění hmotného zabezpečení rodiny
 • Pomoc při hledání a udržení optimálního bydlení a podpora při vedení chodu domácnosti
 • Podpora při zajištění zdravotní péče a prevence proti rizikovému způsobu života na zdraví členů rodiny
 • Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů a prevence v oblasti rizikového chování a kriminality
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Podpora při vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny
 • Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí ve vztahu k dětem