SOS dětské vesničky, z. s.

Identifikátor: 4053592
Sídlo organizace: Strakonická 98, 159 00 Praha 5 – Lahovice
IČ: 00407933

Místo poskytované služby: SOS dětské vesničky Brno, Borůvková 11, Brno – Medlánky, 621 00
Provozní doba služby:
AMBULANTNÍ DEN – PORADENSTVÍ V KANCELÁŘI SOS KOMPAS:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
TERÉNNÍ SLUŽBA:
Úterý: 8:00 – 12:30, 13:00 – 17:30
Středa: 8:00 – 12:30, 13:00 – 17:30
Čtvrtek: 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30
Pátek: 8:00 – 12:30, 13:00 – 15:30

Statutární osoba organizace: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Kontaktní osoby:
Lucie Prechtl – vedoucí služby, +420 778 086 598, lucie.prechtl@sos-vesnicky.cz
Michaela Jelínková – projektový koordinátor, +420 773 995 124, michaela.jelinkova@sos-vesnicky.cz

Webové stránky: https://www.sos-vesnicky.cz/

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Rodinám s alespoň jedním nezletilým dítětem, které se ocitly v nepříznivé sociální nebo ekonomické situaci a nejsou schopny ji vlastními silami zvládnout. Sociální službu poskytujeme v přirozeném prostředí rodiny ve vybraných lokalitách Brno-venkov (území obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Ivančice, Rosice) a v Brně, případně v prostorách SOS vesničky Brno na adrese: Borůvkova 11, Brno – Medlánky 621 00.

Popis sociální služby:

Cílem Sociálně aktivizační služby SOS Kompas Brno je stabilizace rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a v bezpečném prostředí domova jim poskytnout péči a podporu, která jim pomůže zajistit základní životní potřeby a získat kompetence k samostatnému fungování.

Pomůžeme vám:

  • se zajištěním školní docházky dětí
  • s rozvojem dovedností a schopností dětí a rodičovských kompetencí
  • s vedením chodu domácnosti
  • s hledáním smysluplných volnočasových aktivit pro celou rodinu
  • s rozvojem komunikace a mezilidských vztahů mezi všemi členy rodiny
  • s jednáním na úřadech, vyřizováním sociálních dávek a osobních záležitostí
  • s hledáním zaměstnání, přípravou na pracovní pohovor
  • s hledáním a udržením vhodného bydlení
  • s řešením zadluženosti a zvyšováním příjmů rodiny
  • s orientací v oblasti financí, vedením rodinného rozpočtu, jednáním s věřiteli