Teen Challenge Int. ČR

Identifikátor: 7021822
Sídlo: Na Bendovce 24, Praha, 181 00
IČ: 68402686

Provozní doba služby:

Ambulantní
Úterý: 9:00 – 11:00
Čtvrtek: 9:00 – 11:00

Terénní
Pondělí: 7:30 -12:00 dle předchozí domluvy s rodinou
Úterý: 7:30 -12:00 dle předchozí domluvy s rodinou
Středa: 7:30 -12:00 dle předchozí domluvy s rodinou
Čtvrtek: 7:30 -12:00 dle předchozí domluvy s rodinou

Statutární osoba organizace: Bc. Petr Král
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Opálková
Telefon: 739 600 052
Email: tc.opalkova@gmail.com
Webové stránky: www.dc-brno.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Sociální služba je určena pro rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci, které bydlí na území města Brna. Podporujeme rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách a také rodiny, které jsou v péči OSPOD.

Popis sociální služby:

Sociální službu poskytujeme terénní i ambulantní formou. Podporujeme rodiny ve spolupráci s OSPOD, pomáháme vytvářet a rozvíjet rodičovské kompetence, nabízíme podporu v oblasti bydlení, hospodaření, výchovy a vzdělávání. Nabízíme doprovod dětí do předškolního klubu, doprovázíme rodiny při jednání s návaznými institucemi. V rámci spolupráce s Potravinovou bankou a dalšími subjekty poskytujeme také potravinou a materiální podporu v odůvodněných případech.

Další informace pro uživatele:

V rámci terénní práce nabízíme tzv. kufřík – do rodiny s dětmi ve věku 1–5 let přichází proškolený pracovník s kufříkem. Podporuje maminky v cílené práci s dětmi, učí je s dětmi, komunikovat, hrát si, nastavovat hranice ve výchově a zároveň podporuje dítě v jeho rozvoji.