Paspoint, z.ú.

Identifikátor: 3672053
Sídlo: Anenská 10/10, 602 00 Brno
IČ: 26589907

Provozní doba služby:
ambulantní 
pondělí: 10:00 – 16:00
úterý: 9:00 –  16:00
středa: 9:00 –  16:00
čtvrtek: 9:00 –  18:00
pátek: 9:00 –  12:00

terénní
pondělí: 8:00 – 18:00
úterý: 8:00 – 18:00
čtvrtek: 8:00 – 18:00

Statutární osoba organizace: Ing. Tomáš Dostál
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hemalová
Telefon: 778 071 913
Email: hemalova@paspoint.cz
Webové stránky: www.paspoint.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Rodiny s dítětem/dětmi

  • rodiny s dítětem/dětmi s poruchami autistického spektra

Popis sociální služby:

Sociálně aktivizační služba poskytuje podporu rodinám, jejichž dítě trpí některou z diagnóz PAS, nebo u něj existuje na tuto poruchu podezření.

Podpora je zaměřena na rodiny, pro které je tato skutečnost nová i na rodiny, u jejichž dětí je diagnóza známá delší dobu, ale jejich situace je dlouhodobě nepříznivá.

Prostřednictvím odborné pomoci se snažíme zlepšit situaci uvnitř rodiny i její postavení a začlenění v širším okolí, její nezávislost a samostatnost.

Poskytujeme služby sociální, psychologické a speciálně pedagogické.

Pomáháme:

  • rodině zorientovat se v nové situaci, poskytujeme informace o diagnóze, sociální podpoře, službách, pomáháme v komunikaci s úřady, odborníky;
  • rodičům porozumět svému dítěti (zvládání afektových stavů, komunikační dovednosti, sebeobsluha atd.);
  • dítěti pochopit vlastní emoce, orientovat se v sociálních situacích;
  • při začleňování rodiny do blízkého okolí a jiných běžných prostředí, při začleňování dítěte do školky, školy, zájmových aktivit.

Poskytujeme psychologickou podporu, organizujeme rodičovské skupiny.