Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

Identifikátor: 5079425
Sídlo: U Kanálky 1559/5, 120 00 Praha
IČ: 70100691

Provozní doba služby:
Provozní doba terénní formy poskytování je Po – Pá 8.00 – 17.00
Provozní doba úředního dne (ambulantní forma) Po 8.00 – 16.30

Statutární osoba organizace: Mgr. Miroslav Dvořák, Místopředseda spolku, Výkonný ředitel organizace
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Skoupilová, Regionální vedoucí sociálních služeb
Telefon: 773 338 762
Email: zuzana.skoupilova@poradna-prava.cz
Webové stránky: www.poradna-prava.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Rodiny s dětmi, jejichž zdravý vývoj je ohrožen v důsledku dlouhotrvající nepříznivé sociální situace, kterou již nedokáže bez odborné podpory sama překonat.

Popis sociální služby:

Sociální služba je dlouhodobě poskytována v okrese Vyškov desítkám rodin, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí rodin. Pracovníci se zaměřují na zvyšování rodičovských kompetencí, podporu procesů vzdělávání, zvyšování finanční gramotnosti a prevenci dluhové pasti. Dále jsou intervence určeny pro integraci členů rodin na trh práce, stabilizaci bydlení apod.

Zajímavé informace pro uživatele:

Pro uživatele služeb, kteří spolupracují na vyřešení svých problémů, je k dispozici bezplatné právní poradenství zaměřené zejména na dluhovou problematiku, mimo to i na otázky týkající se péče o děti, pracovně právní vztahy, atd.