HoSt – terénní sociální práce s rodinou v Brně

Název organizace: HoSt Home-Start ČR, z.ú.
Identifikátor: 2180524
Sídlo: Slovenská 1566/6, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha
IČ: 26616190

Provozní doba služby:
pondělí: 12:00 – 17:00 – po předchozí domluvě
úterý: 8:00 – 12:00 – po předchozí domluvě
středa: 12:00 – 17:00 – po předchozí domluvě
čtvrtek: 9:00 – 12:00 – po předchozí domluvě
pátek: 9:00 – 12:00 – po předchozí domluvě

Statutární osoba organizace: Mgr. Alžběta Candia Muňoz
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Ráčková
Telefon: 777 801 405
Email: sas-brno@hostcz.org
Webové stránky: http://www.hostcz.org

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Pomáháme:

 • rodinám s alespoň jedním dítětem do 6 let věku ve vlastní nebo náhradní péči
 • nastávajícím rodičům, kteří se připravují na porod dítěte nebo na jeho příchod z náhradní rodinné péče

Našimi klienty jsou:

 • rodiny, které mají problémy s výchovou a péčí o své děti
 • velmi mladí rodiče, kteří jsou sami ještě dětmi
 • osamělí a izolovaní rodiče, kteří se o své děti starají sami bez partnera
 • rodiče s postiženými dětmi nebo rodiče s postižením
 • rodiče, kteří trpěli deprivací ve svém vlastním životě
 • rodiče, kteří neměli příležitost zažít život ve fungující rodině (děti z dětských domovů apod.)
 • rodiče s psychiatrickou diagnózou
 • maminky s poporodní depresí, laktační psychózou
 • maminky méně jisté ve svých rodičovských kompetencích

Popis sociální služby:

Hlavním cílem HoStu je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí a zajistili jim tak šanci na zdravý a zdárný vývoj v rodině.

V rámci spolupráce:

 • se zaměřujeme na rozvoj vztahu mezi rodiči a dětmi
 • podporujeme celistvost rodiny (i neúplné rodiny) a stabilitu rodičů
 • předcházíme zanedbávání péče o děti a usilujeme o prohlubování rodičovských kompetencí při výchově dětí tak, aby byla rodina posléze schopna plnit své funkce bez pomoci
 • usilujeme o vytváření podnětnějšího prostředí pro vývoj dětí
 • chceme předcházet rizikům již ve stádiu jejich zrodu
 • klademe důraz na ochranu práv dítěte

Cílem SAS je

 • stabilizace a podpora rodiny
 • zajištění základních potřeb rodiny a jejich rozvoj tak, aby rodina byla schopna fungovat samostatně

Podpora rodiny je zaměřena především na tyto oblasti:

 • péče o rodinu a její prostředí (zdraví, volný čas, hra, domácnost, plánování dne, ad.)
 • vztahy v rodině (komunikace s dětmi a partnerem, podpora zvládání obtížných situací při výchově a partnerském soužití)
 • bydlení (podpora při hledání bydlení, řešení krizí spojených se ztrátou bydlení, ad.)
 • finance (dluhy, hospodaření, nákupy, ad.)
 • komunikace s úřady, lékaři, školskými zařízeními, ad.

Klientům pomáháme zvládat jejich životní situace tak, aby (lépe):

 • uměli pojmenovat, co potřebují
 • uměli si říct o pomoc při řešení situace, v které se ocitli, věděli, kam a na koho se obrátit
 • zorientovali se ve své situaci a začali ji rychleji řešit
 • rozuměli důsledkům svých rozhodnutí a činů
 • uměli zajistit podmínky pro bydlení a vést domácnost s ohledem na přítomnost dítěte v rodině
 • uměli lépe hospodařit s prostředky, které mají k dispozici
 • zvládali vyřizování potřebných záležitostí na úřadech
 • získali odvahu pro komunikaci s okolím