Charita Veselí nad Moravou: SAS Anička

Identifikátor: 7212507
Sídlo: Tř. Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 44163967

Provozní doba služby:

Provozní doba ambulantní formy poskytování:
Po: 8:30 – 11:30
Út: 8:30 – 11:30
St: 8:30 – 11:30
Čt: 8:30 – 11:30
Pá: 8:00 – 12:00

Provozní doba terénní formy poskytování:
Po: 8:30 – 11:30, 12:00 – 16:30
Út: 8:30 – 11:30, 12:00 – 16:30
St: 8:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
Čt: 8:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
Pá: 8:00 – 12:00

Statutární osoba organizace: Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pinkavová
Telefon: 776 689 488
Email: sas@veselinm.charita.cz
Webové stránky: www.veselinm.charita.cz

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v dlouhodobě krizové sociální situaci. Služby poskytujeme rodinám z Veselí nad Moravou a obcí z ORP Veselí nad Moravou.

Popis sociální služby:

S každou rodinou pracuje určený pracovník. Setkávání probíhá buď přímo v domácím prostředí rodiny, nebo v kanceláři služby. Četnost, místo a čas se určuje vzájemnou domluvou mezi rodinou a pracovníky služby.

Cílem služby je podpora jednotlivých členů rodiny v aktivním zapojení do řešení jejich dlouhodobě krizové sociální situace s ohledem na jejich možnosti. Záměrem služby je, aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s finančními prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.

Další informace pro uživatele:

SAS Anička nabízí podporu a pomoc:

 • s výchovou dětí a jejich přípravou do školy,
 • s hospodařením rodiny,
 • s chodem domácnosti,
 • s doprovody na úřady, do škol, apod.
 • s vyřizováním tiskopisů,
 • s poskytnutím informací o dávkách státní sociální podpory a dávkách hmotné nouze,
 • při řešení bytové situace,
 • při hledání zaměstnání,
 • při zprostředkování kontaktů na odborné pracoviště.  Anika nabízí podporu a pomoc:
 • s výchovou dětí a jejich zapojováním do chodu domácnosti,
 • s přípravou dětí do školy,