Diecézní charita Brno – Centrum „PRO“ Boskovice

Sídlo: Centrum „PRO“ Boskovice, Dukelská 12B, 680 01 Boskovice
IČ: 44990260
WWW: www.blansko.charita.cz
E-mail: matka-dite.boskovice@blansko.charita.cz

Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Augustinová
Tel.: 737 230 843


Cílová skupina:

 • matky/ženy s dětmi, těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci
 • osoby (matky/ženy s dětmi) v krizi
 • oběti (matky/ženy s dětmi) domácího násilí
 • oběti (matky/ženy s dětmi) trestné činnosti
 • oběti (matky/ženy s dětmi) obchodu s lidmi
 • osoby (matky/ženy s dětmi) bez přístřeší

Popis služby:

 • pomoc při zajištění stravy
 • vytvořit podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou strav
 • ubytování
 • poskytnout ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok umožnit celkovou hygienu těla, vytvořit podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob
  základní sociální poradenství
 • zprostředkování odborné pomoci – psycholog, terapeut, speciální pedagog

Azylový dům v Boskovicích lze nazvat azylovým domem rodinného typu. Každá uživatelka má svoji samostatnou bytovou jednotku, zařízenou základním vybavením, socialním zařízením. S uživateli od nástupu pracují pracovnice, které je doprovází a podporují v rámci Individuálního plánování. Snažíme se docílit při práci co nejvyšší úspěšnosti ve smyslu řešení dluhové problematiky, vyhledávání následného bydlení, v řešení problémových situací při výchově dětí, hledání zaměstnání. IP sestavený uživateli služeb na míru přináší určitou jistotu a bezpečí, je možno předcházet rizikům, náhodným situacím a pomáhá hledat výhodnější řešení nepříznivé sociální situace uživatele služeb.