Diecézní charita Brno – Betany Boskovice

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: www.blansko.charita.cz

Místo poskytované služby:
Útvar sociálních služeb Betany Boskovice
Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
Provozní doba: Po-Pá: 6:30 – 15:00

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Mgr. Irena Přibylová, 732 716 582
irena.pribylova@blansko.charita.cz


Poslání služby:

Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kterým poskytujeme podporu a bezpečné zázemí pro rozvíjení a zdokonalování jejich sociálních a pracovních dovedností.

Cíle služby:

  • Je člověk, který je zapojen do pracovních činností a považuje práci za důležitou součást svého života.
  • Je člověk, kterému pravidelný režim zlepšil nebo udržuje jeho duševní a tělesný stav.
  • Je člověk, který je užitečným členem komunity.
  • Je člověk, který dbá o svůj vzhled a chování podle společenských zvyklostí.
  • Je člověk, který dokáže vyjádřit svoje potřeby, rozhodovat se sám za sebe a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí.

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby s mentálním postižením lehkého a středního stupně nebo v jeho kombinaci s tělesným postižením od 16 let do 64 let s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji.

Uživatelům nabízíme:

  • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • Podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • Základní sociální poradenství