Žádost o poskytnutí FP č. 3 na rok 2024

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 26. 9. 2023 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 v rámci dotačního programu „Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2024. Více informací je k dispozici na dotačním portále JMK.

Příjem žádostí o finanční podporu č. 3 bude probíhat od 30.10.2023 – 10.11.2023.