Spondea, z. ú.

Sídlo: Sýpka 1351/25, 613 00 Brno
IČ: 25346342
www: www.spondea.cz

Místo poskytované služby:
Intervenční centrum
Sýpka 25, 613 00 Brno-město
telefon: 739 078 078, 725 735 883
email: intervencni-centrum@spondea.cz

Provozní doba (doporučujeme předchozí objednání):
po-čt 8:00-18:00
pá 8:00-16:00

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D. – ředitelka organizace

Kontaktní osoba:
Michaela Kršíková – vedoucí intervenčního centra
e-mail: krsikova@spondea.cz


Cílová skupina:

Osoby bez rozdílu věku a pohlaví, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí. Jsou to osoby ohrožené, nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí ve všech stádiích, dále osoby jim blízké, nebo svědci domácího násilí. Cílovou skupinou nejsou násilné osoby.

Popis služby:

NÁSILÍ V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH

Ubližuje Vám blízký člověk? Nejste v tom sami. Pokud se cítíte být ohroženi někým blízkým, kontaktujte nás.

Obraťte se na nás, když se setkáváte s

– výhružkami, ponižováním, snižováním osobních kvalit
– omezováním vztahu s přáteli anebo příbuznými, neustálým kontrolováním mobilu
– odpíráním peněz a vydíráním
– fyzickým napadáním, bitím

Domácí násilí může mít různou podobu a může probíhat mezi manžely, partnery, ale také mezi rodiči a jejich dětmi, prarodiči a vnuky nebo mezi sourozenci. K násilí může docházet i mezi mladými lidmi, kdy zpočátku krásné chvíle přechází ve vztah naplněný žárlivostí, omezováním anebo ponižováním.

Další formou domácího násilí je nebezpečné pronásledování – stalking. Často k němu dochází po rozpadu soužití, kdy se jedna ze stran nechce s ukončením vztahu smířit. Pokud vás někdo sleduje a obtěžuje častým kontaktováním, ať už mají zprávy milostný anebo výhružný charakter, ozvěte se nám.

Poskytujeme sociální, právní a psychologickou pomoc. Nezávazně s vámi situaci probereme a dáme vám prostor mluvit o vašich pocitech a obavách. Společně budeme hledat možnosti řešení.

Přečtěte si, jak postupovat, pokud vás ohrožuje někdo blízký na www.ic-brno.cz. Otevřeno Po – Čt 8:00 – 18:00, Pá 8:00 – 16:00.

Intervenční centrum Brno pro vás funguje bezplatně a řídí se regionálními kartami Jihomoravského kraje.

Násilné chování samo od sebe neskončí. Naopak má tendenci se zhoršovat. Pokud vnímáte, že vám situace přerůstá přes hlavu a nevíte, jak ji zvládat, vyhledejte odbornou pomoc. Nezapomeňte, že máte právo na spokojené vztahy.