Únor
18
2019

AkcePráce s agresivním klientem, pravidla šetrné sebeobrany

Datum akce:
18. února 2019
Čas akce:
od 08:30 do 17:00
Místo konání
KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno

Kurz si klade za cíl umožnit účastníkům kurzu zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba a která svým problémovým chováním ohrožuje zdraví a život svůj či jiných fyzických osob. Účastníci budou seznámeni s technikou úchopů v jednotlivých pozicích přechodových polohách, nácvik techniky včetně pravidel bezpečnosti. Program má dále účastníkům prostoupit se základními pojmy a druhy problémového chování, s průběhem agresivity a syndromy ovlivňujícími vrozenou agresivitu. Kurz je především zaměřen na agresivní jednání, deeskalaci napětí a seznámení s metodou aktivního naslouchání a následnou modelovou situaci.

Tento kurz je dvoudenní (8 hodin + 8 hodin).

Ke stažení:

Pozvánka na akci

Závazné přihlášení je možné do 11. února 2019.