Diecézní charita Brno – Azylový dům Nová cesta

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: www.blansko.charita.cz

Místo poskytované služby:
Azylový dům Nová cesta, Boskovice, Dukelská 2265/12b, 680 01
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Lenka Šebelová, 736529290
lenka.sebelova@blansko.charita.cz


Poslání Azylového domu:

Poskytnutí podpory a pomoci rodinám, ženám s dětmi a samotným ženám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podporovat je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí. 

Cílová skupina:

Cílem je rodina, žena, která je schopna řešit samostatně obtížné životní situace a problémy a řádně pečovat o své děti. 

Okruh osob 

Věková struktura 0-64 let 

Rodiny s dítětem/dětmi – Těhotné ženy a ženy s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Rodiče, partneři s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří jsou ohroženi rozpadem rodiny nebo odebráním dítěte/dětí. 

Osoby bez přístřeší – Ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Principy a zásady poskytování sociální služby

  • bezpodmínečné přijetí
  • bezpečný a důvěryhodný prostor
  • zachování mlčenlivosti
  • individuální přístup
  • aktivní a respektující nabízení odborné pomoci
  • dodržování zákonů a mravních norem

V práci s uživatelem je kladen důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život. K rozvoji kompetencí k vedení co nejvíce samostatného života v prostředí, které si uživatel ke svému životu sám zvolil.

Pracovníci uživatele podporují a na cestě při dosahování jejich cílů. Cíle jsou měnné, změny vychází z jejich potřeb. Pracovníci nepodporují nereálné cíle uživatelů, ale respektují jejich rozhodnutí.