TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Sídlo: Chaloupkova 587/7, 612 00 Brno
IČ: 26223210
WWW: www.centrumpronevidome.cz/hapatelier
Email: hapatelier@centrumpronevidome.cz

Místo poskytované služby:
TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky
Chaloupkova 3131/7, 612 00 Brno

Provozní doba:
pondělí: 8:30 – 12:00, 12:30 – 16:00
úterý: 8:00 – 12:30*, 13:00 – 16:30
středa: 8:00 – 12:30*, 14:00 – 18:00
čtvrtek: 8:00 – 12:30*, 13:00 – 16:30
pátek: 8:00 – 12:30*, 13:00 – 14:00*
*) individuální práce se stávajícími klienty a se zájemci o službu

Statutární zástupce organizace:
RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Sýkora, PhD., vedoucí služby
515 919 772, 774 715 099


Cílová skupina:

Osoby s těžkým zrakovým postižením ve věku nad 15 let. Přijímáme i klienty s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, pro které může mít daná služba význam ke zmírnění nepříznivé sociální situace způsobené zrakovým postižením.

Popis služby:

Posláním sociálně terapeutické dílny pro těžce zrakově postižené osoby je podpora při získávání, rozvoji a upevňování pracovních, sociálních a motorických schopností. Cílem služby je:

  • rozvoj jemné a hrubé motoriky,
  • zlepšení orientace v mikroprostoru,
  • nácvik, upevnění a zlepšování pracovních návyků a dovedností,
  • návrat uživatele k činnostem, kterým se věnoval před ztrátou zraku nebo poznání činností nových.

Služba nabízí různé manuální řemeslně a výtvarně zaměřené činnosti.