Sdružení FILIA, z.s.

Sídlo: Kamenná čtvrť 707/122, 639 00 Brno
IČ: 60554533
www: www.sdruzenifilia.cz
E-mail: sdruzenifilia@ok.cz

Místo poskytované služby:
Sociálně terapeutická dílna Kamenka

Kamenná čtvrť 35
639 00 Brno
Provoz: po-pá: 8:30-13:00 hod.

9. května 847
664 53 Újezd u Brna
Provoz: po-pá: 8:30-15:00 hod.

Statutární zástupce organizace:
Miluše Gicklhornová

Kontaktní osoba:
Miluše Gicklhornová, 543 233 459


Cílová skupina – pro koho je služba určena?

  • lidem s kombinovaným postižením (primárně psychiatrickým, sekundárně lehkým mentálním, tělesným, smyslovým a interním postižením)
  • lidem s nekombinovaným postižením (v případě dostatečné kapacity)

Popis služby:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • příprava na otevřený trh práce