Diecézní charita Brno – Pěkná modrá Doubravice

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: www.blansko.charita.cz
E-mail: peknamodra@blansko.charita.cz

Místo poskytované služby:
Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou
Provozní doba: Po-Pá: 09:00-15:00

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Bc. Petra Veselá, 732 747 952


Cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s lehkým mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, věková kategorie uživatelů: mladí dospělí 16-26 let, dospělí 27-64 let

Popis služby:

Posláním sociálně terapeutických dílen „Pěkná modrá Doubravice“ je pomoc a podpora lidem v rozvíjení a zdokonalování jejich pracovních a sociálních dovedností prostřednictvím vhodných pracovních činností. Cílem je rozvoj sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatele s ohledem na jeho začlenění do běžného fungování života. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život, k rozvoji samostatnosti a jejich sociálnímu začleňování.

Základem naší činnosti jsou společná setkání uživatelů, plánujeme aktivity na každý týden. Učíme se o sebe postarat, pečovat o sebe. Učíme se připravovat jídlo, vařit, nakupovat, hospodařit s penězi. Vyrábíme výrobky v keramické, šicí a tvořivé dílně, pěstujeme zeleninu a ovoce. Nacvičujeme praktické dovednosti např. úklidové a údržbářské práce. Vyhledáváme informace na internetu a pracujeme s PC, trénujeme paměť různými kvízy, pracovními listy, hrajeme edukační hry. Procvičujeme komunikaci a jednání s lidmi. Pracovníci se věnují uživatelům a společně s nimi individuálně rozebírají jejich situaci přání a potřeby, a to čeho chtějí dosáhnout. Jedenkrát týdně mají uživatelé možnost rozhovorů s psycholožkou, která je vyslechne. Uživatelům napomáhá v uvolnění nahromaděného stresu a lepšího psychického rozpoložení.