Diecézní charita Brno – Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: znojmo.charita.cz
E-mail: klara@znojmo.charita.cz

Místo poskytované služby:
Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutická dílna
Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo
Provozní doba: Po, Út, Čt, Pá: 7:30 – 15:00 hod., St: 7:30 – 15:30 hod.

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Štěpánka Musilová, DiS., 733 755 938


Cílová skupina:

Osoby s duševním onemocněním, ve věku 19 – 64 let, kteří jsou v nepříznivé životní situaci.

Popis služby:

Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba chce dosáhnout:

1) aby měl uživatel, díky pravidelnému režimu a pracovní činnosti stabilizovaný či zlepšený zdravotní stav po psychické a fyzické stránce

2) aby uživatel ovládal základní pracovní návyky a dovednosti

3) aby byl uživatel soběstačný a dokázal být odpovědný za sebe a své jednání

Nabízíme pomoc v těchto oblastech potřeb:

Osobní hygiena, zajištění stravování, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, samostatný pohyb, péče o domácnost, seberealizace, péče o zdraví, zajištění kontaktu se společenským prostředím, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.