Na počátku, o.p.s. – Byty Na PočátkuSídlo: Soběšická 560/60, 614 00 Brno
IČ: 60554665
WWW: www.napocatku.cz
E-mail: info@napocatku.cz

Místo poskytované služby: Tyršova 181, 588 56 Telč
Provoz: nepřetržitý

Statutární osoba organizace:
Mgr. Ing. Eva Vondráková
Telefon: 774 440 812
Email: eva.vondrakova@napocatku.cz

Kontaktní osoba:
Vedoucí pracovnice: Nikola Křehová, DiS.
Telefon: 728 934 347
Email: nikola.krehova@napocatku.cz


Cílová skupina:

  • oběti domácího násilí – matky s dětmi, které jsou ohroženy násilným jednáním ze strany osob blízkých.
  • rodiny s dítětem/dětmi – matky s dětmi v obtížné životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami ani prostřednictvím jiné pomoci v jejich přirozeném prostředí (odchod z jiného AD, ztráta přístřeší, ohrožující vztahové problémy, nedostatečné rodičovské kompetence apod.).

Popis služby:

Byty Na počátku nabízejí maminkám s dětmi v tísni pomoc spojenou s přechodným ubytováním. Cílem služby je posílit dovednosti a znalosti žen tak, aby byly schopny vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem. Maminky se svými dětmi bydlí v samostatném bytě, mohou se však spolehnout na podporu a doprovázení sociálních pracovnic. Byty Na počátku se svým charakterem podobají tréninkovému bydlení v přirozeném prostředí. Práce s klientkami je postavena na individuálních potřebách každé rodiny.