Město Brno – Azylový dům pro mládež

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
IČ: 44992785
WWW: www.brno.cz, www.socialniprevence.cz

Místo poskytované služby:
Azylový dům pro mládež – AD I
Celní 15/3, 639 00 Brno
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
JUDr. Markéta Vaňková

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Gajdzjok, 543 210 670
gajdziok.jan@brno.cz


Cílová skupina:

15 – 26 let

Popis služby:

Posláním je poskytovat odborné sociální služby mladým lidem ve věku 15 – 26 let nacházejících se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo ohrožených sociálním vyloučením, kteří nejsou schopni vlastními silami řešit svoje problémy. Služba poskytuje podporu a dočasné zázemí pro aktivity vedoucí k rozvoji dovedností, návyků a společenských vazeb potřebných k překonání nepříznivé sociální situace a vytváří podmínky k návratu zpět do rodiny nebo samostatného života.

Poskytujeme klientům ubytování, zajištění stravy a hygieny. Poradenství a pomoc při volbě studijního oboru a následném studiu (doučování). Nabízíme sociální poradenství, dlouhodobý program osobnostního a sociálního výcviku. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při hledání a zajištění dalšího ubytování po ukončení pobytu.