MAGDALENIUM, z.s.

Sídlo: Bratislavská 31, 602 00 Brno
IČ: 65351932
WWW: www.magdalenium.cz

Provoz: nepřetržitě

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Kristína Brtníková

Kontaktní osoba:
Bc. Lenka Hýbnerová
Tel.: 776 718 459
E-mail: magdalenium@magdalenium.cz


Popis sociální služby:

Pobytový program ve specializovaném azylovém domě na neveřejné adrese je koncipován tak, aby efektivně pomohl obětem řešit jejich situaci.  Předpokladem vzájemné spolupráce je oběť, která se aktivně zapojuje do řešení své situace. Obětem domácího násilí pomáháme bezpečně zvládnout akutní situaci a eliminovat rizika. Pomůžeme pochopit problematiku domácího násilí a následků z něj plynoucích.

Nabídka služeb se tedy skládá z pomoci v akutní situaci, právního, psychologického, sociálního poradenství, doprovodů k soudu a na jiné instituce podílející se na řešení daného případu. Pomáháme oběti ve spolupráci s OSPODy, PČR, soudy…

Součástí pobytového programu je i pomoc dětem – tzv. svědkům DN.

Cílová skupina:

Služba je určena pouze pro oběti domácího násilí: 

– pro ženy s dětmi

– pro ženy bezdětné či soběstačné seniorky