Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: www.brno.charita.cz

Místo poskytované služby:
Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni
Staňkova 47, 612 00 Brno
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Mgr. Monika Žewucká, 735 145 359
monika.zewucka@brno.charita.cz


Cílová skupina:

Zletilé těhotné ženy a ženy s dětmi do 18 let ve své péči (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání až do věku 26 let), které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a nedokáží bez podpory tuto situaci řešit. Mohou to být ženy zneužívané, ohrožované na životě a žijící v prostředí ohrožujícím výchovu a vývoj dětí. Zařízení není určeno pro ženy, které nejsou schopny samostatné celodenní péče o dítě, ať již vlivem návykových látek, snížených rozumových schopností nebo špatným zdravotním stavem.

Klientkám nabízíme poradenství a pomáháme při vyhledávání důležitých kontaktů, při komunikaci s úřady, soudy, školskými zařízeními, při vyřizování sociálního zabezpečení, hledání následného bydlení, vyhledávání pracovních příležitostí, pomoc při zprostředkování návazných služeb. Pracovnice Domova nabízejí rady související s vedením domácnosti, sestavováním finančního rozpočtu, pomáhají s organizací dne, přípravou dětí do školy, doučováním a tipy na smysluplné využití volného času. V Domově je možnost zapůjčování inventáře – knih, hraček, sportovních potřeb, kuchyňského náčiní. Klientky mají v zařízení možnost praní a žehlení, poskytujeme krizovou potravinovou pomoc. V počítačové učebně mohou klientky a jejich děti využít počítačů s připojením na internet k psaní dokumentů, vypracování úkolů, hledání práce a bydlení, apod. V DSM je knihovna s možností zapůjčení odborné literatury i beletrie. Do Domova dochází psycholožka.

Popis sociální služby:

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají zájem na řešení své situace. Poskytujeme ubytování , pomoc při přípravě stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Domov má kapacitu 100 lůžek a ubytování je zajištěno v bytech 1+1 nebo 2+1. Jedná se o samostatné bytové jednotky s vybavením, kuchyňkou a sociálním zařízením. K dispozici mají klientky a jejich děti další společné prostory: prádelnu s pračkami a sušárnou, dvůr, zahradu, hobby místnost velkou kuchyní s televizí, počítačovou učebnu a tělocvičnu.

Hlavním cílem služby je podpora klientky v samostatném způsobu života, a to poskytnutím těchto služeb:

 • ubytováním klientek na dobu nutnou k vyřešení jejich životní situace, zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami
 • stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy
 • přípravou klientky na přechod do svého budoucího vlastního bydlení
 • pomocí při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky
 • vedením klientky k samostatnému způsobu života a péči o dítě
 • zvyšováním informovanosti klientek v problematice sociální, právní i v běžném životě
 • vedením klientek k uvědomění si vlastních práv a povinností
 • motivací klientek k sebevzdělávání a hledání zaměstnání

Principy služby:

 • dodržování práv klientek
 • respektování soukromí klientek
 • individuální přístup
 • prevence sociálního vyloučení
 • posilování samostatnosti a individuální vůle klientek
 • uplatňování křesťanských přístupů k potřebám klientek