Diecézní charita Brno – Domov pro matky s dětmi Hodonín

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: www.hodonin.charita.cz
E-mail: dmt@hodonin.charita.cz

Místo poskytované služby:
Domov pro matky s dětmi Hodonín
Tř. Dukelských hrdinů 57, 695 01 Hodonín
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Bc. Pavla Křížová
518 321 497


Cílová skupina:

Do Domova pro matky s dětmi jsou přijímány:

  • matky a těhotné ženy od 18. let s trvalým pobytem v České republice
  • těhotné ženy od 8. měsíce těhotenství
  • matky s nezaopatřenými dětmi do ukončení středního vzdělání dítěte

Popis služby:

Posláním Domova pro matky s dětmi v Hodoníně je poskytnout ubytování těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou pro vyřešení jejich nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, nejdéle však na dobu 1 roku. Nabízet jim individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální a bytovou situaci a byly schopny se v co nejkratší době vrátit do běžného života.

Cílem poskytované služby je, aby matka po odchodu z Domova pro matky s dětmi zvládla:

  • postarat se o sebe a své děti
  • hospodařit a samostatně vést domácnost
  • jednat s úřady
  • zajistit si následné bydlení