Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Sídlo: Tyršova 29, 682 00 Vyškov
IČ: 26921685
WWW: www.azylovydumopatovice.estranky.cz
E-mail: azylopatovice@centrum.cz

Místo poskytované služby:
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni
Opatovice 92, 682 01 Vyškov
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Zdeněk Leznar

Kontaktní osoba:
Bc. Alena Sigmundová, 517 331 470


Popis služby:

Posláním Azylového domu je pomoc ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života, za zachování individuálních potřeb, práv a lidské důstojnosti.

Cílem služby Azylového domu je návrat uživatelek k samostatnému životu ve společnosti, za využití jejich přirozených vztahových sítí a místních institucí.

Cílová skupina:

  • Ženy a matky s dětmi (18 – 64 let) a děti (0-18 let). U starších dětí po dobu přípravy na budoucí povolání, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení.
  • Jsou oběťmi domácího násilí.

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.