Centrum sociálních služeb, p.o. – Dům sociální prevence


Sídlo: Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
IČ: 70887039
WWW: www.css.brno.cz

Provoz: nepřetržitý

Místo poskytované služby:
Dům sociální prevence
Podnásepní 384/20, 602 00 Brno

Statutární zástupce organizace:
Ing. Miroslav Foltýn

Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Havlíčková, 546 210 763

Email: info@cssbrno.cz


Cílová skupina:

Plnoleté, soběstačné osoby, muži a ženy, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení a chtějí tuto situaci aktivně řešit. Touto nepříznivou sociální situací může být např. ztráta přístřeší, rodinného nebo jiného zázemí, bytové podmínky ohrožujících zdraví nebo život, návrat z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění ze zdravotnických či jiných zařízení.

Popis služby:

Dům sociální prevence poskytující azylové bydlení se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed. Zařízení je dobře situováno, poblíž se nachází oddělení sociálních kurátorů MMB, Středisko osobní hygieny, úřad práce, hlavní vlakové a autobusové nádraží. V rámci zařízení mají uživatelé možnost využití dvorního traktu a společenské místnosti k vzájemným návštěvám a s možnosti využití počítače s internetem a telefonní linkou.

Cílem služby je mimo jiné pomoc při řešení bytové otázky, posílení orientace uživatele při jednání s úřady, zvýšení právního povědomí, rozvoj finanční gramotnosti, podpory v udržení či obnovení kontaktů s rodinou, se společenským prostředím a návaznými službami poskytujícími další odbornou pomoc.

Azylový dům nabízí pobytovou službu plnoletým soběstačným osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Poskytovaná sociální služba spočívá v zajištění ubytování, sociálního poradenství, pomoci, motivaci a podpoře v úkonech, které souvisí s návratem do běžného způsobu života a získání nezávislosti na sociálních službách. Pomoc je založena na individuálním přístupu s respektem na práva a potřeby každé osoby.

Další možnosti:

Dům sociální prevence poskytující azylové bydlení se nachází v centru Brna, v městské části Brno – střed. Zařízení je dobře situováno, poblíž se nachází oddělení sociálních kurátorů MMB, Středisko osobní hygieny, úřad práce, hlavní vlakové a autobusové nádraží. V rámci zařízení mají uživatelé možnost využití dvorního traktu a společenské místnosti k vzájemným návštěvám a s možnosti využití počítače s internetem a telefonní linkou.

Cílem služby je mimo jiné pomoc při řešení bytové otázky, posílení orientace uživatele při jednání s úřady, zvýšení právního povědomí, rozvoj finanční gramotnosti, podpory v udržení či obnovení kontaktů s rodinou, se společenským prostředím a návaznými službami poskytujícími další odbornou pomoc.