Centrum sociálních služeb, p.o. – Azylový dům Křenová


Sídlo: Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
IČ: 70887039
WWW: www.css.brno.cz

Provoz: nepřetržitý

Místo poskytované služby:
Azylový dům Křenová
Křenová 296/20, 602 00 Brno

Statutární zástupce organizace:
Ing. Miroslav Foltýn

Kontaktní osoba:
Bohdan Rychtecký, tel. 544 502 628
rychteckybohda@seznam.cz

Email: adkrenova@cssbrno.cz


Popis služby:

Služba AD nabízí podporu a pomoc plnoletým, soběstačným osobám (muži i ženy), které se se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba poskytuje ubytování na přechodnou dobu, nabízí pomoc při řešení krizové situace, základní poradenství, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a pomoc obstarávání osobních záležitostí, pomoc při uspokojování základních životních potřeb, pomoc při zajištění stravy, možnost hygieny.

Kapacita zařízení je 36 lůžek. 18 lůžek v ubytovacích pokojích (společné sociální zařízení a kuchyňský kout, prádelna a sušárna), 18 lůžek v ubytovacích jednotkách (2-4lůžkové, s vlastním soc. zařízením včetně pračky, vybavenou kuchyní). Společné prostory kuřárna společenská místnost s PC a TV. V budově je výtah a jedna ubytovací jednotka je bezbariérová.

Služba je plánovaná individuálně, což klientům AD umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života. Služba přináší stabilizaci stávající sociální situace a dle klientových možností příležitost pro další pozitivní změnu (nalezení stabilního bydlení, pracovní uplatnění, ekonomické stabilizace, obnovení vztahů a vazeb s rodinou či blízkým okolím).

Cílová skupina:

Plnoleté osoby (muži i ženy) bez přístřeší, v krizi, které chtějí aktivně řešit svoji nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení.

Zařízení je strategicky velmi dobře situováno. Hned patro pod AD se nachází Oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Brna, kde sídlí sociální kurátoři a v blízkosti Středisko osobní hygieny a Úřad práce.

Služba funguje celoročně, pondělí až neděle. Služba na recepci je k dispozici 24 hodin denně a zabezpečuje plynulý chod zařízení. Zájemci tak mohou službu kdykoliv kontaktovat.