Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova

Identifikátor: 1831607
Sídlo: ul. Brandlova 127, 697 01 Kyjov
IČ: 61392979

Statutární osoba organizace: PhDr. Jana Trnečková
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Obrová, DiS.
Telefon: 739 307 583
Email: azylovydum@css-kyjov.cz
Webové stránky: www.css-kyjov.cz

Časový rozvrh poskytování služby: Služba je poskytována nepřetržitě.
Doba přímého kontaktu sociálních pracovnic s uživatelkou (zájemkyní ) v kanceláři:

Po: 8:00 – 17:00
Út: 8:00 – 16:00
St: 9:00 – 17:00
Čt: 8:00 – 16:00
Pá: 8:00 – 15:00

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

Služba je určena pro ženy a matky s dětmi, které se se ocitly bez přístřeší a v krizi, nebo se staly oběťmi domácího násilí a trestné činnosti.

Služba není určena osobám:

Nespadajícím do cílové skupiny (mužům, otcům a manželským párům), závislým na alkoholu, drogách a jiných omamných látkách, s akutní infekční nemocí, se středním až těžkým zdravotním handicapem, které nejsou soběstačné v denních úkonech a v péči o vlastní osobu (dům není bezbariérový)

Popis sociální služby:

Posláním Azylového domu je pomoc ženám a matkám s dětmi při řešení problémů spojených se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života.

Cílem je, aby žena a matka s dětmi/dítětem nalezla vhodné samostatné bydlení, byla schopna samostatně řešit své problémy, vrátila se zpět do běžného života a upevnila nebo obnovila kontakt s rodinou.

Celková kapacita služby je 7 osob (3 matky a 4 děti)

Ceník služby:

Samotná žena, těhotná žena: 100 Kč/den
Matka: 70 Kč/den
Dítě: 50 Kč/den

Co nabízíme:

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

b) Poskytnutí ubytování: ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 6 měsíců s možností prodloužení na 1 rok, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostech: pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Při nástupu do zařízení je uživatelka povinna předložit lékařské potvrzení o bezinfekčnosti pro sebe i své děti, a složit vratnou kauci ve výši 500 Kč. Tato částka pokrývá případné škody na majetku zařízení nebo nedoplatku nájemného. Při ukončení pobytu je uživatelce kauce vrácena.