Sdružení pěstounských rodin

Sídlo: Anenská 10, 602 00 Brno
IČ: 64326471
WWW: www.dumnapulicesty.cz

Místo poskytované služby:
Sdružení pěstounských rodin
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice
Provoz: 7:00 – 17:00 hod.

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Ing. Pavel Šmýd

Kontaktní osoba:
Mgr. Ladislav Nevrkla, tel: 731 507 403
E-mail: nevrkla@pestouni.cz


Cílová skupina:

Jedná se o službu pro rodinu v pobytové formě na přechodnou dobu. Je určená zletilým osobám do 26 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to zpravidla po ukončení rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů. V odůvodněných případech může být tato služba poskytnuta i cílové skupině mladých lidí, kteří dosud žili v původní rodině. Jedná se především o zletilé osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, propuštěné z výkonu trestu nebo ochranné léčby, sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou.

Popis služby:

  • poskytnutí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích na přechodnou dobu zpravidla do jednoho roku
  • možnost přípravy stravy ve společné kuchyňce, popř. zajištění dovozu stravy za úhradu
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní, žehlení a výměny prádla
  • pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
  • podpora a pomoc při jednání na úřadech a při vyřizování běžných záležitostí
  • podpora a pomoc při uplatnění na trhu práce, při zprostředkování pracovních kontaktů a zaměstnání
  • budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností prostřednictvím rozvojových aktivit
  • poradenství a pomoc při zajišťování rekvalifikací a kurzů
  • podpora aktivit podporujících sociální začleňování osob (hospodaření s penězi, stálý příjem, následné bydlení aj.)