Žádost o dotaci 2019

Dotační řízení pro rok 2019 z individuálního projektu „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ bude realizované formou výzvy k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory č. 3. v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – 1. kolo.

Výzva k tomuto dotačnímu programu je uveřejněna také na dotačním portále KrÚ JMK.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu 9. 11. – 15. 11. 2018.

Dokumenty ke stažení