Žádost o dofinancování 2021

Rada Jihomoravského kraje dne 21. 4. 2021 schválila Výzvu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 (IP) v rámci dotačního programu „Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2021 – mimořádné dofinancování, která je zveřejněna na úřední desce a na dotačním portále JMK. Tato výzva je určena pro druhy sociálních služeb: azylové domy, sociálně terapeutické dílny, intervenční centrum.

Příjem žádostí o finanční podporu č. 3 bude probíhat od 24. 5. do 31. 5. 2021.