Doplnění monitorovací zprávy 2018

V dokumentech ke stažení je k dispozici formulář pro doplnění monitorovací zprávy 2018 (vzor). Tento formulář bude součástí monitorovací zprávy č. 2 (MZ02), ve kterém doplníte zhodnocení celého kalendářního roku 2018. Pro zpracování průběžné monitorovací zprávy používáte standardní formulář monitorovací zprávy, který je k dispozici také v dokumentech ke stažení.