Září
20
2019

AkceSpecifika práce s uživateli sociálních služeb s poruchou autistického spektra

Datum akce:
20. září 2019
Čas akce:
od 09:00 do 17:00
Místo konání
KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno

Kurz je koncipován jako základní vhled do problematiky vývojových poruch, kdy bude pozornost věnována především poruchám autistického spektra dětí (PAS). V úvodu budou účastníci seznámeni se základními pojmy a klíčovými fakty v oblasti PAS –  jaká jsou stadia vývoje dítěte, důležité mezníky a případné vývojové krize, včetně vysvětlení odlišností vývoje dítěte s PAS oproti „zdravému“ vývoji. Další část kurzu se zaměří na specifika v komunikaci s osobou s PAS (opoždění nebo absence řeči, řečové stereotypy). Pozornost bude věnována interakci osoby s PAS a specifičnosti chování vůči blízkým osobám. Účastníkům budou vysvětleny možnosti stimulace a podpory vývoje osoby s PAS –  techniky, potřebné dovednosti a možnosti ambulantní podpory. Další část kurzu se zaměří na téma hry a její role v životě osoby s PAS. Závěr bude orientován na problematiku rodin s dítětem s PAS, jejich potřeby, podporu zdrojů a potenciálu vč. identifikace organizací pomáhajících lidem s PAS. Kurz je realizován za využití interaktivních nástrojů vč. řízené diskuze či práce ve skupinách (nácvik modelových situací).

Začátek kurzu je v 9.00 hod., registrace bude probíhat od 8.30 hod.

Ke stažení:

Pozvánka na akci

Závazné přihlášení je možné do 13. září 2019. 

Do kolonky e-mail nám prosím vyplňte i Vaše telefonní číslo.