Sociálně terapeutické centrum Radost

Sídlo: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
IČ: 18510949
WWW: www.betlem.org
E-mail: centrum@betlem.org

Místo poskytované služby:
Brumovice č.p. 242, 691 11 Brumovice (okr. Břeclav)
Provozní doba: pondělí – pátek od 8.00 do 16.00 hodin

Statutární zástupce organizace:
Petr Hejl, DiS., ředitel střediska

Kontaktní osoba:
Mgr. et Bc.  Anna Ožanová, vedoucí služby


Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku 16-64 let:

  • s mentálním postižením
  • s mentálním postižením kombinovaným s poruchami autistického spektra (PAS)
  • s mentálním postižením kombinovaným s tělesným postižením
  • s tělesným postižením
  • se zdravotním postižením, které umožňuje přiměřené zapojení do společných aktivit a není překážkou soužití v kolektivu

Služba je určena pro osoby s různým zdravotním postižením a s různou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností a smysluplného využití volného času.

Poslání Sociálně terapeutického centra:

Chceme umožnit lidem se zdravotním postižením žít aktivní život, v němž mohou rozvíjet svou jedinečnost. Podporujeme je při rozvoji sociálních a pracovních dovedností, manuální zručnosti a kreativitě. Pomáháme jim vnímat okolní svět, uvědomovat si vlastní osobnost a emoce, nalézat motivaci a zažívat pocit bezpečí.

Cíl služby:

Chceme dosáhnout, aby uživatelé centra mohli smysluplně vyplnit svůj volný čas, který jejich vrstevníci zpravidla tráví v zaměstnání, a měli zároveň příležitost potkávat se s novými lidmi a získávat nové zkušenosti.

Nabízíme:

  • Pracovní terapii – při výrobě svíček, mýdel, keramiky, v dřevodílně, při práci na zahradě, apod.
  • Aktivizaci a relaxaci – naučit se soustředění i uvolnění, pracovat s emocemi a zvládáním stresu (k tomu využíváme koncepty Bazální stimulace a Snoezelen)
  • Rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost – úklid, nakupování, příprava jednoduchých jídel, práce na zahradě, vycházky po okolí
  • Pomoc při zvládání běžných životních situací – návštěva kulturních a zábavních akcí, užívání veřejné dopravy, hospodaření s financemi, plánování osobních aktivit, společenské chování
  • Poradenství a rozvoj sociálních dovedností – podpora uživatelů v jednání s úřady, podpora verbální i písemné komunikace, využití prvků alternativní a augmentativní komunikace, obsahu telefonu, obsluha PC a využití internetu

Jednotliví uživatelé mají individuální rozvrh činností v týdnu, během dne se střídají kolektivní a samostatné činnosti a samozřejmě také čas na odpočinek a relaxaci.