Diecézní charita Brno, OCH Znojmo

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/dilna-sv-klary/
E-mail: klara@znojmo.charita.cz

Místo poskytované služby:
Chráněná dílna sv. Kláry
Mikulášské náměstí 12, 669 02 Znojmo
Provozní doba: Po, Út, Čt, Pá: 7:30 – 15:00 hod., St: 7:30 – 15:30 hod.

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Mgr. Nikola Ulčová, 733 755 938


Cílová skupina:

Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce a jsou při nástupu do službu ve věku 19 – 64 let, mají stabilizovaný psychický stav a jsou v pravidelné péči odborného lékaře (psychiatra).

Popis služby:

Dílna sv. Kláry podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Uživatelé si díky pravidelné docházce a pracovní činnosti zlepší nebo stabilizují svůj zdravotní stav po psychické a fyzické stránce, získají větší samostatnost a naučí se odpovědnosti za sebe a své jednání a získají základní pracovní návyky.

Dílna sv. Kláry nabízí pracovní činnosti v rámci různě zaměřených dílen (textilní, korálková, drátenická, papírová). Mezi základní činnosti také patří nácvik vedení domácnosti (nácvik úklidu, vaření, drobné údržbářské práce) a zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Pracovníci vždy dodržují zásadu mlčenlivosti, individuálního přístupu a zachování důstojnosti a rovnoprávnosti uživatelů služby.