Statutární město Brno

Sídlo: Vídeňská 14/78, 639 00 Brno
IČ: 44992785
WWW: www.brno.czwww.socialniprevence.cz

Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Petr Vokřál

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Gajdziok, tel: 543210670
jan.gajdziok@centrum.cz


Cílová skupina:

osoby ve věku 18 – 26 let

Popis služby:

Posláním zařízení je předcházet sociálnímu vyloučení mladých lidí ve věku 18 – 26 let, kteří dospívali bez vlastní rodiny nebo byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody; poskytovat jim dočasné ubytování spojené s podporou při získávání dovedností, návyků, kontaktů a společenských vazeb potřebných k samostatnému životu a společenskému uplatnění.

Klientům poskytujeme ubytování, umožnění hygieny a přípravy stravy, praní a žehlení. Nabízíme sociální poradenství, dlouhodobý program osobnostního a sociálního výcviku. Poradenství a asistence při zajištění zaměstnání, jednání na úřadech a institucích, podpora při zvyšování kvalifikace a zprostředkování kontaktu se vzdělávacími institucemi. Pomoc při řešení oprávněných pohledávek. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Nabízíme a zprostředkujeme aktivity pro volný čas. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí , poradenství a nutná asistence při vedení vlastní domácnosti a při hledání a zajištění dalšího ubytování po ukončení pobytu.