Na počátku, o.p.s. – Domov pro dětský život

Sídlo: Soběšická 560/60, 614 00 Brno
IČ: 60554665
WWW: www.napocatku.cz
E-mail: info@napocatku.cz

Místo poskytované služby:
Domov pro dětský život – neveřejná adresa
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Ing. Eva Vondráková

Kontaktní osoba:
Tomáš Bendl, 548 221 406


Cílová skupina:

Maminky s dětmi a těhotné ženy v nepříznivé životní situaci (včetně nezletilých), které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky.

Popis služby:

Domov pro dětský život provozovaný brněnskou obecně prospěšnou společností Na počátku poskytuje azylové ubytování a sociální program těhotným ženám a maminkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomoc vychází z jejich individuálních potřeb. Je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení jejich situace, v rozvoji dovedností pro samostatný život a uživatelky směruje k začlenění zpět do přirozené komunity.

Je potřebné, aby se těmto ženám a jejich dětem dostalo takové podpory, která jim umožní se do nepříznivých životních situací znovu nedostávat. Proto mají možnost během pobytu dobrovolně navštěvovat kurzy a aktivity, které jim umožní pracovat na zlepšení své situace směrem do budoucnosti – na zlepšení svých schopností starat se o děti a vychovávat je, pečovat o domácnost, udržet si kvalitní partnerský vztah, najít a udržet si zaměstnání, ale také zvýšit svou sebedůvěru a sebevědomí.